Bestuur

Het bestuur van Caprera

Caprera hanteert een one-tier bestuursmodel en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Het bestuur van Caprera werkt onbezoldigd.

Functies binnen het bestuur van Caprera
Voorzitter: Pepijn Post
Penningmeester: Marjolein Slappendel
Secretaris: Dian Hoelscher
Bestuurslid: Jacqueline Heemskerk
Bestuurslid: Maarten Briët
Uitvoerend bestuurder: Lode van Piggelen

Profielschets van het bestuur
Voor het hele bestuur streven wij naar:

  • een goede man/vrouw spreiding, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring. Ook zijn de leden afkomstig uit de omgeving van Caprera.

Voor alle leden afzonderlijk streven wij naar:

  • Affiniteit met de inhoudelijke doelen van de organisatie
  • Voldoende tijd om de gevraagde werkzaamheden te verrichten
  • Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
  • Sparringpartner kunnen zijn voor de directeur

Rooster van aftreden van het bestuur
Vastgesteld aantal bestuursleden: minimaal 3, maximaal 5.
Zittingstermijn 4 jaar, maximaal 2 perioden.

Vacatures worden op de website geplaatst.