Beleid

Caprera Openluchttheater & Wandelpark is ambitieus. We werken de komende jaren verder aan een goed georganiseerd, publieksvriendelijk en innovatief theater en wandelpark.

Vanaf 2023 willen we de volgende concrete doelstellingen bereiken:

1. Een mooie en evenwichtige programmering

Een diverse programmering met een goede verhouding tussen genres, herkenning en verrassing.

2. Horecapaviljoen

Een horecavoorziening die er goed uitziet en waar veilig, prettig en efficiënt wordt gewerkt.

3. Algeheel plan en uitvoering voor investeringen en onderhoud in techniek, gebouwen en terrein

Up-to-date theatertechniek en een opgeruimd en goed onderhouden terrein en gebouwen.

4. Verdere professionalisering van de organisatie, processen en procedures

We volgen hierbij de door de branche gedragen good practices en de Governance Code Cultuur.

ANBI registratie

Stichting Caprera Openluchttheater – Wandelpark staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het registratienummer is 002857844. Deze status maakt het voor onze begunstigers mogelijk om gebruik te maken van de extra fiscale aftrek van giften.

Onze gegevens

BTW nummer: 0028.57.844.B01
KVK nummer: 41223778
RSIN nummer: 002857844

ANBI Gegevens 2021
Jaarrekening 2023
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022